Hjælp til struktur i hverdagen med piktogrammer

Piktogrammer er en ny og ret genial måde at få struktur på hverdagen. Det er et redskab, der kan hjælpe børn i de tidligere aldre til at forstå hverdagen og livet langt lettere. Med visuelle elementer kan de hurtigt og helt naturligt afkode, hvad de små billeder betyder. Her kan de skabe betydningen ud fra de visuelle elementer, og derved selv orientere sig om dagens program. Det er en smart måde at lære dit barn om struktur og fremtidige kalendre. Her kan du sammen med dit barn aftale forskellige ting i løbet af dagen. Klik ind via https://pictoboards.dk/saadan-fungerer-en-piktogram-tavle/ for at læse meget mere om muligheden, hvor du også kan se forskellige billeder af piktogrammet, så du får et ordentligt indblik i, hvad det er for noget, og hvordan det fungerer.

Oplagt til børn med fx ADHD

Børn med ADHD kan have besvær med at koncentrere sig. Der kan være mange indtryk, de forsøger at forholder sig til på en gang, og det kan udløse forvirring og overstimulering. Men her kan et piktogram faktisk hjælpe med at skabe den nødvendige struktur. Barnet har mulighed for selv at opsøge piktogrammet, eller sidde og kigge på det med dig som forælder, og derved fokusere koncentreret på denne ene ting. Det er barnets helt egen oversigt over dagen, og derfor opleves det også som noget, der er relevant for barnet, og som de skal holde øje med og tage stilling til. Det siger altså noget om, hvad barnet måske skal i løbet af dagen, og denne struktur og orientering skaber et skarpt og koncentreret fokus, hvor de visuelle billeder skal afkodes, uden at der er en masse andre ting, der kan stimulere og skabe koncentrationsbesvær. Det er altså et oplagt værktøj til at hjælpe dit barn bedst muligt.